Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet

Geldend van 13-12-2013 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

wet:

Telecommunicatiewet.

Artikel 2

  • 1 Met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, van de wet, zijn, voor zover het de bevoegdheden betreft van de Minister van Economische Zaken, belast de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, senior inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Met het toezicht op de bepalingen, bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, onder a en onder g van de wet, voor zover dit bepalingen betreft die betrekking hebben op het gebruik van frequentieruimte met de bestemming ‘maritiemmobiele communicatie’, zijn voorts belast de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Politiewet 2012, die zijn tewerkgesteld bij:

    • a. de dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid, en

    • b. de dienst Zeehavenpolitie van de regionale eenheid Rotterdam.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 1998.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries