Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Telecommunicatiewet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken
Afkorting: Tw
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0009950

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 23-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Telecommunicatiewet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. aanvullende voorschriften en beperkingen verbonden aan machtigingen voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen door verenigingen van radiozendamateurs 1996
 3. Aanwijzing ambtelijke testinstelling
 4. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register
 5. Beleidsregels inzake depot en openbaarmaking OPTA
 6. Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur
 7. Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
 8. Besluit 1-1-2 alarmcentrales
 9. Besluit aanvraagprocedure nummers
 10. Besluit aanwijzing categorieën zendinrichtingen en vaststelling toelatingscriteria
 11. Besluit aanwijzing elektronisch communicatienetwerk voor vitale overheidstaken
 12. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2009
 13. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
 14. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
 15. Besluit alternatieve verdeling nummers
 16. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van twee vergunningen voor frequentieruimte t.b.v. digitale omroep
 17. Besluit bekendmaking via de procedure veilen verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 2,6 GHz-band
 18. Besluit bel-me-niet-register
 19. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
 20. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie
 21. Besluit draadomroep- en kabelinrichtingen
 22. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007
 23. Besluit elektronische handtekeningen
 24. Besluit interoperabiliteit
 25. Besluit inzake verlengbaarheid GSM vergunningen uit 1995
 26. Besluit kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur
 27. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken
 28. Besluit nummerportabiliteit
 29. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
 30. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet
 31. Besluit randapparaten en radioapparaten 2007
 32. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
 33. Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020
 34. Besluit tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van een IMSI-nummer voor GSM-R
 35. Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers
 36. Besluit tijdelijke toekenning internationale signaleringspuntcodes
 37. Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie
 38. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III
 39. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 40. Besluit vaststelling bestemming radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM
 41. Besluit vergoedingen OPTA
 42. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
 43. Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie
 44. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
 45. Besluit voorwaardelijke toegang
 46. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (3,5 GHz-band)
 47. Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio)
 48. Frequentiebesluit
 49. Nummerplan internationale signaleringspuntcodes
 50. Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten
 51. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
 52. Nummerplan telexdiensten
 53. Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes
 54. Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
 55. Ondernemersregeling zendinrichtingen
 56. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
 57. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007
 58. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen kavels A7 en A8 in de FM-band en aanvraag vergunningen voor frequentieruimte in band III
 59. Regeling aanwijzing overheidsorganen, bedoeld in artikel 3.4 van de Telecommunicatiewet
 60. Regeling beperking toekenning nummers
 61. Regeling breedbeeldtelevisiediensten en normen digitale consumentenapparaten
 62. Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008
 63. Regeling handelsreclame
 64. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
 65. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
 66. Regeling minimumpakket huurlijnen
 67. Regeling radio-frequenties DCS 1800
 68. Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM
 69. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels
 70. Regeling tarieven bel-me-niet-register
 71. Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep
 72. Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 73. Regeling vaststelling eenmalig bedrag GSM-vergunningen
 74. Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2011
 75. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011
 76. Regeling veiling gebruiksrecht radio-frequenties DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM
 77. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep
 78. Regeling verlening vergunning voor DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Federa N.V.
 79. Regeling vertrouwenslijst
 80. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
 81. Regeling vrijstelling machtiging zendinrichtingen niet-ingezetenen
 82. Uitgiftebeleid mobiele nummers ACM
 83. Uitvoeringsregeling randapparatuur
 84. Uitvoeringsregeling randapparatuur en apparatuur voor satellietgrondstations
 85. Vaststellingsbesluit Nationaal Frequentieplan 2005
 86. Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (I)
 87. Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (II)
 88. Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (III)
 89. Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (IV)
 90. Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (VI)
 91. Verlening vergunning DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (VII)
 92. Verlening vergunning DCS 1800 aan Libertel Groep B.V. (I)
 93. Verlening vergunning DCS 1800 aan Orange Site Interests B.V. (I)
 94. Verlening vergunning DCS 1800 aan Orange Site Interests B.V. (II)
 95. Verlening vergunning DCS 1800 aan Tele Danmark A/S (I)
 96. Verlening vergunning DCS 1800 aan Tele Danmark A/S (II)
 97. Verlening vergunning DCS 1800 aan Tele Danmark A/S (III)
 98. Verlening vergunning DCS 1800 aan Tele Danmark A/S (IV)
 99. Verlening vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM aan Telfort Holding N.V.
 100. Verlening vergunning voor DCS 1800 aan Koninklijke PTT Nederland N.V. (V)
 101. Verlening vergunning voor DCS 1800 aan Libertel Groep B.V. (II)
 102. Voorschriften en beperkingen verbonden aan machtigingen voor zendinrichtingen voor het doen van onderzoekingen radiozendamateurs
 103. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD
 104. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie
 105. Wijzigingsbesluit Besluit alternatieve verdeling nummers enz.
 106. Wijzigingsbesluit Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land (ERMES)
 107. Wijzigingsbesluit Besluit ONP huurlijnen en telefonie (leveringsplicht en goedkeuring voorgenomen tariefwijzigingen)
 108. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet (invoering verdeelsleutel op basis van omzet)
 109. Wijzigingsbesluit Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie (DCS 1800)
 110. Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)
 111. Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)
 112. Wijzigingsregeling Regeling tarieven bel-me-niet-register

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 2. Beleidsregel sancties frequentiegebruik radio-omroep
 3. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 4. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 5. Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden, teksten: Tekst , Tekst
 2. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register, artikel: 1
 3. Algemene douanewet, bijlage: Bijlage
 4. Beleidsregel aanwijzing telecommunicatiewet, teksten: Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 1 ; bijlage: Bijlage
 5. Beleidsregel handhavingsbeleid spam 2008, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 6. Beleidsregel handhavingsbeleid spam 2010, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 7. Beleidsregel optimalisatie commerciële FM-vergunningen, artikelen: 1 , 6
 8. Beleidsregel sancties frequentiegebruik radio-omroep, artikel: 1
 9. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS, artikel: 1
 10. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten, artikel: 1
 11. Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid (artikel 11.3 tweede lid van de Telecommunicatiewet), teksten: Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 3.3
 12. Beleidsregels invulling wijziging Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, tekst: Tekst
 13. Beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 14. Beleidsregels inzake depot en openbaarmaking OPTA, structuurtekst: [ Onbenoemd ] , [ Onbenoemd ] , [ Onbenoemd ] , [ Onbenoemd ] , [ Onbenoemd ]
 15. Beleidsregels leverplicht huurlijnen, artikel 13 Boht, tekst: Tekst
 16. Beleidsregels lotingreglement, artikel: 5
 17. Beleidsregels nummerhandel OPTA, tekst: Tekst
 18. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008, bijlage: Bijlage
 19. Beleidsregels openbaarmaking OPTA, teksten: Tekst , Tekst
 20. Beleidsregels regulering mobiele terminating tarieven, artikelen: 9 , 11 , 18 , 29 , 54
 21. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector, artikel: 1
 22. Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers, artikelen: 4 , 9
 23. Beleidsregels veilingreglement voor bedrijfsnummers, artikelen: 4 , 9
 24. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet, artikel: 1
 25. Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten, artikel: 1
 26. Besluit alternatieve verdeling nummers, artikel: 1
 27. Besluit bel-me-niet-register, artikelen: 1 , 11
 28. Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie, artikel: 1
 29. Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie, artikel: 1
 30. Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007, artikel: 1
 31. Besluit elektronische handtekeningen, artikelen: 1 , 2 , 4
 32. Besluit interoperabiliteit, artikel: 1
 33. Besluit medegebruik omroepzendernetwerken, artikel: 1
 34. Besluit nummerportabiliteit, artikel: 1
 35. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009, artikelen: 4 , 10 , 11 , 12
 36. Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet, artikel: 1
 37. Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, artikel: 1
 38. Besluit tot uitgifte frequenties voor gebruik niet-landelijke commerciële radio-omroep en middengolf, tekst: Tekst
 39. Besluit uitgifte vergunningen landelijke commerciële radio-omroep kavels A7 en A8 FM-band en digitale radio-omroep band III, structuurtekst: [ Onbenoemd ]
 40. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, artikel: 1.1
 41. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken), bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 42. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds), bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), bijlage: Basisselectiedocument
 44. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, artikelen: 1 , 2
 45. Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie, artikel: 1
 46. Bodemproductiewet 1939, artikel: 2
 47. Boetebeleidsregels OPTA, teksten: Tekst , Tekst
 48. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, bijlagen: Lijst A , Lijst B
 49. Examenregeling frequentiegebruik 2008, bijlagen: 3 , 4 , 5
 50. Frequentiebesluit, artikel: 1
 51. Gezamenlijke aanleg en gebruik van UMTS-netwerkonderdelen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: Telecommunicatiewet: veiling- en vergunningvoorwaarden
 52. Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten, artikel: 1
 53. Procedureoverzicht Boeteoplegging OPTA 2004, artikelen: 1 , 3 , 4
 54. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie, artikelen: 1 , 41
 55. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003, bijlage: 3a
 56. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007, artikel: 17
 57. Regeling aanvraagprocedure en veiling gebruiksrecht frequentieruimte voor PAMR, bijlage: 1
 58. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens, artikel: 1
 59. Regeling beperking toekenning nummers, artikel: 1
 60. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T, artikel: 1
 61. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking, artikel: 1
 62. Regeling minimumpakket huurlijnen, artikel: 1
 63. Regeling schriftelijke kennisgeving aanleg kabels, artikel: 1
 64. Regeling storingsmeldingen, artikel: 4
 65. Regeling vaststelling eenmalig bedrag GSM-vergunningen, artikel: 1
 66. Regeling vaststelling eenmalig bedrag uitgifte kavel A7 2011, artikel: 3
 67. Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers, artikel: 3
 68. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2012, artikelen: 9 , 10 ; bijlage: Bijlage I
 69. Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007, artikel: 1
 70. Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet, tekst: Tekst
 71. Richtsnoeren aanwijzing aanmerkelijke macht op de markt, circulaire divisies: II , III ; teksten: Tekst , Tekst
 72. Richtsnoeren artikel 24 BOHT, tekst: Tekst
 73. Richtsnoeren met betrekking tot ontbundelde toegang tot de aansluitlijn (’MDF-access’), teksten: Tekst , Tekst
 74. Richtsnoeren over collocatie en eenmalige kosten met betrekking tot toegang tot de aansluitlijn, tekst: Tekst
 75. Uitgiftebeleid nummers, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 76. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte IVD, artikel: 1
 77. Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte Justitie, artikel: 1
 78. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 79. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, bijlage: Bijlage
 80. Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002, artikelen: XI , XX
 81. Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, artikel: 15
 82. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 83. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, artikelen: 28 , 29
 84. Wet telecommunicatievoorzieningen BES, artikel: 44b
 85. Wetboek van Strafvordering, artikel: 126zg

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 06-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30845

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

33939

 

 

Aanhangig

34086

 

 

Aanhangig

34260

 

 

Aanhangig

34271

 

 

Aanhangig

34379

 

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2016, 22

34190

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2012, 235

32549

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 23

28203

 

Wijziging

08-11-2001

Stb. 2001, 559

27576

 

Wijziging

02-11-2000
samen met
22-04-2004

Stb. 2000, 491
samen met
Stb. 2004, 189

27019
samen met
28851

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

 

Nieuwe regeling

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

01-01-2016

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 230

33662

01-07-2015

Stb. 2015, 281

11-03-2015

 

Wijziging

04-02-2015

Stb. 2015, 100

33902

28-02-2015

Stb. 2015, 101

11-12-2014

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 480

33991

26-11-2014

Stb. 2014, 480

01-08-2014

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

25-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

01-01-2014

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 415

33427

25-11-2013

Stb. 2013, 475

01-04-2013

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

15-03-2013

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2012, 235

32549

08-02-2013

Stb. 2013, 49

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2013, 48

31412

08-02-2013

Stb. 2013, 49

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 19

32871

08-02-2013

Stb. 2013, 49

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

10-05-2012
samen met
21-05-2012

Stb. 2012, 235
samen met
Stb. 2012, 231

32549
samen met
32403

30-05-2012

Stb. 2012, 236

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

30-06-2012

 

Wijziging

28-06-2012

Stb. 2012, 297

33282

28-06-2012

Stb. 2012, 297

05-06-2012

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2012, 235

32549

30-05-2012

Stb. 2012, 236

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 19

32871

30-05-2012

Stb. 2012, 236

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

08-02-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 19

32871

25-01-2012

Stb. 2012, 31

16-07-2011

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 350

32185

06-07-2011

Stb. 2011, 350

31-03-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

01-01-2010

 

Wijziging

13-11-2008

Stb. 2008, 525

30661

14-12-2009

Stb. 2009, 560

28-12-2009

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

23-12-2009

Stb. 2009, 617

01-10-2009

 

Wijziging

13-11-2008

Stb. 2008, 525

30661

29-05-2009

Stb. 2009, 239

01-09-2009

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 333

31145

25-08-2009

Stb. 2009, 360

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

13-11-2008

Stb. 2008, 525

30661

29-05-2009

Stb. 2009, 239

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 158

30537

18-06-2009

Stb. 2009, 261

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 583

31356

29-12-2008

Stb. 2008, 585

 

Wijziging

13-11-2008

Stb. 2008, 525

30661

08-12-2008

Stb. 2008, 548

15-10-2008

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 158

30537

06-10-2008

Stb. 2008, 398

01-07-2008

 

Wijziging

07-02-2008

Stb. 2008, 120

30475

12-06-2008

Stb. 2008, 232

 

Wijziging

17-02-2007
samen met
06-03-2008

Stb. 2007, 158
samen met
Stb. 2008, 95

30537
samen met
31120

05-06-2008

Stb. 2008, 213

01-04-2008

 

Wijziging

06-03-2008

Stb. 2008, 95

31120

20-03-2008

Stb. 2008, 96

03-03-2008

 

Wijziging

31-01-2008

Stb. 2008, 63

30959

25-02-2008

Stb. 2008, 66

02-11-2007

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 158

30537

19-10-2007

Stb. 2007, 416

01-10-2007

 

Wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 284

30071

21-07-2007

Stb. 2007, 291

12-09-2007

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 158

30537

27-08-2007

Stb. 2007, 315

17-08-2007

t/m 30-06-2007

 

Wijziging

21-07-2007

Stb. 2007, 274

30994

27-07-2007

Stb. 2007, 275

20-07-2007

 

Wijziging

07-04-2006

Stb. 2007, 18

30255

28-12-2006

Stb. 2007, 21

07-02-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

23-01-2007

Stb. 2007, 43

01-02-2007

 

Wijziging

06-12-2006

Stb. 2007, 16

29834

20-12-2006

Stb. 2007, 17

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 580

30164

21-12-2006

Stb. 2006, 731

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

13-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

01-09-2006

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-01-2006

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 390

29441

28-11-2005

Stb. 2005, 609

01-07-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 326

29992

23-06-2005

Stb. 2005, 327

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2005, 172

27639

09-12-2004

Stb. 2005, 172

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

09-12-2004

Stb. 2005, 172

01-09-2004

 

Wijziging

18-03-2004

Stb. 2004, 105

28059

03-08-2004

Stb. 2004, 395

 

 

Tekstplaatsing

30-06-2004

Stb. 2004, 308

 

19-05-2004

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

21-05-2003

 

Wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 199

27743

08-05-2003

Stb. 2003, 199

01-01-2003

 

Wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

29-05-2002

 

Wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

08-11-2001

Stb. 2001, 559

27576

12-12-2001

Stb. 2001, 658

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

05-10-2001

t/m 31-12-2000

 

Wijziging

14-09-2001

Stb. 2001, 431

27695

14-09-2001

Stb. 2001, 431

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

27-07-2001

 

Wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 356

27607

16-07-2001

Stb. 2001, 356

01-09-2000

 

Wijziging

23-03-2000

Stb. 2000, 138

26660

28-03-2000

Stb. 2000, 139

31-03-2000

 

Wijziging

23-03-2000

Stb. 2000, 138

26660

28-03-2000

Stb. 2000, 139

29-10-1999

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

13-10-1999

Stb. 1999, 448

01-06-1999

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-05-1999

 

Wijziging

04-03-1999
samen met
19-10-1998

Stb. 1999, 146
samen met
Stb. 1998, 610

25312
samen met
25533

04-03-1999

Stb. 1999, 146

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

15-01-1999

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

15-12-1998

 

Nieuwe regeling

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

 

Wijziging

14-05-1998

Stb. 1998, 318

25862

26-11-1998

Stb. 1998, 664