Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Telecommunicatiewet

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.5


Informatie geldend op 26-08-2009


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

19-05-2004

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

Inwtr. 1

15-12-1998

 

Nieuwe regeling

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

Opmerkingen

  • 1)

    De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.