Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Telecommunicatiewet

Geldend op 19-05-2004


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 5.9

  • 1. De eis tot schadevergoeding als bedoeld in de artikelen 5.1, 5.5 en 5.8 wordt, onafhankelijk van hetgeen gevorderd wordt, aanhangig gemaakt bij de rechtbank van het arrondissement waarin de onroerende zaak waaraan schade wordt toegebracht is gelegen. De eis tot schadevergoeding wordt behandeld en beslist door de kantonrechter van de rechtbank.

  • 2. Indien de onroerende zaak in meer dan een arrondissement is gelegen, wordt de eis aanhangig gemaakt bij een van de rechtbanken, ter keuze van de eiser.

  • 3. Van de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep toegelaten.

  • 4. De bepalingen van burgerlijk procesrecht zijn van toepassing op de geschillen, bedoeld in het eerste lid, voorzover daarvan in de voorgaande leden van dit artikel niet is afgeweken.

  • 5. Ook voordat omtrent de schadevergoeding overeenstemming verkregen of uitspraak gedaan is, kan tot de uitvoering van de in de artikelen 5.1, 5.5 en 5.8 bedoelde werkzaamheden worden overgegaan.