Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Telecommunicatiewet

Geldend op 01-05-2002


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 20.7

    • 1. Een vergunning zonder gebiedsbeperking die is verleend krachtens artikel 2, eerste lid, van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur wordt gelijkgesteld met een registratie als aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk als bedoeld in artikel 2.3.

    • 2. Voor een geregistreerde als bedoeld in het eerste lid blijven de artikelen 4b van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en 21 van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur nog van toepassing gedurende vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.