Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Telecommunicatiewet

Wetstechnische informatie voor Bijlage behorende bij artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet


Informatie geldend op 26-08-2009


Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit bijlage deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van bijlage

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2009

 

Nieuw

18-07-2009

Stb. 2009, 333

31145

25-08-2009

Stb. 2009, 360