Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling formulieren ’het Zuivere Ei’[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 31-10-1998 t/m 23-01-2004

Vaststelling formulieren ’het Zuivere Ei’

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Het model, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’het Zuivere Ei’, is opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Het formulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’het Zuivere Ei’, is opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Voor de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’het Zuivere Ei’, kan gebruik worden gemaakt van het formulier, opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel 4 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en bij de Dienst Landelijke service bij regelingen (Laser) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 16 oktober 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker