Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling inzake verevening kanselarijrechten Oekraïne[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 30-09-1998 t/m 31-12-2003

Regeling inzake verevening kanselarijrechten Oekraïne

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 12 van de Wet op de Kanselarijrechten,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

De verevening van kanselarijrechten in Oekraïne geschiedt in US dollars.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 september 1998

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen