Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Centraal examen filosofie (profielen) 2000 en 2001 havo en 2001 en 2002 vwo[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-08-1998 t/m 30-12-2004

Centraal examen filosofie (profielen) 2000 en 2001 havo en 2001 en 2002 vwo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo filosofie (regeling van 6 mei 1998, kenmerk VO/BOB/1998/18852, Uitleg OCenW Regelingen nr. 12c, 20 mei 1998), bijlage 1 en bijlage 2;

Gezien het advies van de Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Centraal examen filosofie vwo 2001 en 2002 [Vervallen per 31-12-2004]

Het onderwerp van het centraal examen filosofie vwo in het jaar 2001 en het jaar 2002 is gerelateerd aan het domein E (Wetenschapsfilosofie) als hoofddomein. Het centraal examen heeft daarnaast betrekking op de subdomeinen 01 en 02 van de domeinen B (Wijsgerige antropologie), C (Ethiek), D (Kennisleer) en E (Wetenschapsfilosofie).

De betreffende eindtermen uit de domeinen B,C,D en E worden geëxamineerd in combinatie met vaardigheden en benaderingswijzen uit domein A (Vaardigheden en benaderingswijzen).

Artikel 2. Centraal examen filosofie havo 2000 en 2001 [Vervallen per 31-12-2004]

Het onderwerp van het centraal examen filosofie havo in het jaar 2000 en het jaar 2001 is gerelateerd aan het domein D (Sociale filosofie) als hoofddomein. Het centraal examen heeft daarnaast betrekking op de subdomeinen 01 van de domeinen B (Wijsgerige antropologie), C (Ethiek) en D (Sociale filosofie).

De betreffende eindtermen uit de domeinen B, C en D worden geëxamineerd in combinatie met vaardigheden en benaderingswijzen uit domein A (Vaardigheden en benaderingswijzen).

Artikel 3. Bekendmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen filosofie (profielen) 2000 en 2001 havo en 2001 en 2002 vwo

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos