Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstandsbesluit adreslozen[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2003

Besluit van 24 juni 1998, houdende aanwijzing van gemeenten belast met de bijstandsverlening aan belanghebbenden zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Bijstandsbesluit adreslozen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1998, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/AV/98/11802a;

Gelet op artikel 63, derde lid, van de Algemene bijstandswet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 mei 1998, no. W12.98.0198);

Gezien het nader rapport Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 1998, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/AV/98/9995A;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

  • 2 De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de belanghebbende zich op het moment van zijn aanvraag bevindt.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Bijstandsbesluit adreslozen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager