Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Voertuigreglement[Regeling vervallen per 01-05-2009.]

Geldend van 01-10-1998 t/m 30-04-2009

Besluit van 11 juni 1998, houdende wijziging van het Voertuigreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 1997, nr. DGP/WJZ/V 725573, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998, nr. W09.97.0813);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 juni 1998, nr. DGP/WJZ/V 821675, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I [Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt het Voertuigreglement.]

ARTIKEL II [Vervallen per 01-05-2009]

Het bepaalde in het vijfde lid van artikel 3.2.35 is tot 1 oktober 2003 niet van toepassing op typen van de aldaar bedoelde personenauto's indien deze typen voor 1 oktober 1998 zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg met toepassing van ten minste twee van de richtlijnen 70/387/EEG (PbEG 10 augustus 1970, L 176), 74/483/EEG (PbEG 2 oktober 1974, L 266) en 76/115/EEG (PbEG 30 januari 1976, L 24).

ARTIKEL III [Vervallen per 01-05-2009]

Het bepaalde in het zesde lid van artikel 3.2.35 is tot 1 oktober 2003 niet van toepassing op typen van de aldaar bedoelde personenauto's indien deze typen voor 1 oktober 1998 zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg met toepassing van richtlijn 74/297/EEG (PbEG 20 juni 1974, L 165).

ARTIKEL IV [Vervallen per 01-05-2009]

Het bepaalde in het derde lid van artikel 3.3.35 is tot 1 oktober 2003 niet van toepassing op typen van de aldaar bedoelde bedrijfsauto's indien deze typen voor 1 oktober 1998 zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg met toepassing van ten minste twee van de richtlijnen 70/387/EEG (PbEG 10 augustus 1970, L 176), 74/483/EEG (PbEG 2 oktober 1974, L 266) en 76/115/EEG (PbEG 30 januari 1976, L 24).

ARTIKEL V [Vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de veertiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager