Printen

Natuurbeschermingswet 1998

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk I Inleidende bepalingen


Informatie geldend op 08-07-2011


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Intrekking regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

22-01-1999

 

Nieuwe regeling

25-05-1998

Stb. 1998, 403

23580

28-12-1998

Stb. 1999, 15


    Terug Printen