Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Flora- en faunawet

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VI Het faunafonds


Informatie geldend op 27-10-2010


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 30-03-2015)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

02-07-1999

 

Nieuwe regeling

25-05-1998

Stb. 1998, 402

23147

05-02-1999

Stb. 1999, 264