Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Flora- en faunawet

Wetstechnische informatie voor Artikel 58


Informatie geldend op 27-10-2010


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Flora- en faunawet, artikelen: 31 , 75
  2. Wet op de economische delicten, artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

  1. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten , artikel: 10

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Intrekking regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

01-04-2002

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 402

23147

12-12-2001

Stb. 2001, 656