Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Flora- en faunawet

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3 Bepalingen betreffende het bezit, het vervoer en de handel


Informatie geldend op 27-10-2010


Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze paragraaf als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van paragraaf

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Intrekking regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

02-07-1999

 

Nieuwe regeling

25-05-1998

Stb. 1998, 402

23147

05-02-1999

Stb. 1999, 264