Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 14-04-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 53

Informatie geldend op 14-04-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Jachtbesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
  Artikelen: 2c, 2d
 2. Flora- en faunawet
  Artikelen: 31, 67, 68, 75
 3. Jachtbesluit
  Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

 1. Flora- en faunawet
  Artikel 1a
 2. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
  Artikel 10
Terug naar begin van de pagina