Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)

Wetstechnische informatie voor Artikel XX Omzetting afdelingen voorbereidend beroepsonderwijs


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Aanhangig

34184

19-11-1999

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 474

26555

28-10-1999

Stb. 1999, 474

01-08-1998

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337