Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet inburgering nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Wetstechnische informatie voor Artikel 25


Informatie geldend op 06-06-2009


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 14-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2007

 

Intrekking regeling

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

05-12-2006

Stb. 2006, 645

Alg. 1

30-09-1998

 

Nieuwe regeling

09-04-1998

Stb. 1998, 261

25114

21-08-1998

Stb. 1998, 533

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 64 van Stb. 2006/625 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.