Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling subsidieplafond 1998 Regeling natuurbraaksubsidie[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-06-1998 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 1998 Regeling natuurbraaksubsidie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

In 1998 bedraagt het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie, f 300.000.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen