Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht; 1e helft 1998[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-04-1998 t/m 23-01-2004

Besluit houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht; 1e helft 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 10.000.000,-.

Den Haag, 27 februari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen