Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling StiREA 1998[Regeling vervallen per 11-06-2005.]

Geldend van 30-01-1998 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling StiREA 1998

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, 7, eerste lid, 9, tweede lid, en 30 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-06-2005]

  • 3 Van het bedrag genoemd in het eerste lid is beschikbaar:

    • f 25.000.000,00 voor ontwikkelingsprojecten en

    • f 25.000.000,00 voor revitaliseringsprojecten.

Artikel 2 [Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 3 [Vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c, van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit wordt vastgesteld op:

  • a. f 15.000.000,00 voor ontwikkelingsprojecten en

  • b. f 3.750.000,00 voor revitaliseringsprojecten.

Artikel 4 [Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling StiREA 1998.

’s-Gravenhage, 27 januari 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele