Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1998[Regeling vervallen per 01-02-2005.]

Geldend van 01-01-1998 t/m 31-01-2005

Aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1998

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 1998 als volgt:

[Vervallen per 01-02-2005]

0 km

f 9.125

10 km

14.900

75 km

20.323

150 km

26.950
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal