Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Utrechts Archief[Regeling vervallen per 27-05-2017.]

Geldend van 22-02-1998 t/m 26-05-2017

Besluit Utrechts Archief

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van ministers:

Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijk regelingen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 27-05-2017]

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Het Utrechts Archief, wordt ingesteld.

Artikel 2 [Vervallen per 27-05-2017]

De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente Utrecht en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gedragen.

Artikel 3 [Vervallen per 27-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis