Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling Invoer pistachenoten uit Iran[Regeling vervallen per 10-03-2005.]

Geldend van 12-07-1998 t/m 09-03-2005

Warenwetregeling invoer pistachenoten uit Iran

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 97/830/EG van de Commissie van 11 december 1997 tot intrekking van Beschikking 97/613/EG en houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (PbEG L 343), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 10-03-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 97/830/EG: beschikking nr. 97/830/EG van de Commissie van 11 december 1997 tot intrekking van Beschikking 97/613/EG en houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van pimpernoten (pistaches) en bepaalde daarvan afgeleide producten van oorsprong of herkomst uit Iran (PbEG L 343), met inbegrip van de wijzigingen daarvan.

Artikel 2 [Vervallen per 10-03-2005]

Pistachenoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld (GN-code 0802 50 00), en pistachenoten op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen, of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen (GN-codes ex 2008 19 13 en 2008 19 93), van oorsprong of van herkomst uit Iran, worden binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 97/830/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 10-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 10-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer pistachenoten uit Iran.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra