Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing publicatieblad kamers van koop- handel en fabrieken[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2007

Regeling houdende aanwijzing van het publicatieblad, bedoeld in artikel 40 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Kennisgeving van de in de artikelen 32, vierde lid, 33, eerste lid, 35, eerste lid, en 37, tweede lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 bedoelde besluiten wordt gedaan in de door de kamers van koophandel en fabrieken uitgegeven Kamerkrant.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk 6 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele