Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bedragen 1998 Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 25-12-1997 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedragen 1998 Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiƫn,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 27 november 1997;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

De door De Nederlandsche Bank N.V. ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen in rekening te brengen bedragen worden voor 1998 als volgt vastgesteld:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm