Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 07-07-2005 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement Rijnpatenten 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink