Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit maximale aanvangswaarde Regeling herverzekering investeringen

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit maximale aanvangswaarde Regeling herverzekering investeringen

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9, eerste en tweede lid, van de Regeling herverzekering investeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag van de maximale aanvangswaarde van de investering, waarvoor herverzekering kan worden verleend vast te stellen op € 46.000.000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 1997.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. Van Dok-Van Weele