Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toepassing Regeling politiespeurhonden 1997 op het Korps landelijke politiediensten

Geldend van 25-09-1997 t/m heden

Toepassing Regeling politiespeurhonden 1997 op het Korps landelijke politiediensten

De Minister van Justitie,

Besluit:

De Regeling politiespeurhonden 1997 is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke politiediensten met dien verstande dat:

  • a. artikel 2 lid 1 onder a luidt: hiervoor toestemming is verkregen van de korpschef van het Korps landelijke politiediensten

  • b. in artikel 12, eerste lid, ’korpsbeheerder’ wordt vervangen door: korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Deze regeling treedt in werking op de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Den Haag, 17 september 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager