Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrieken[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 30-06-2008

Regeling aanwijzing bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrieken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 17, eerste lid, van de Handelsregisterwet 1996;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

De tot inschrijving bevoegde Kamer, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Handelsregisterwet 1996 is de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarvan het gebied de gemeente Rotterdam omvat.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Handelsregisterwet 1996 in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 september 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers