Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing identiteitsbewijs geprivilegieerden als document vaststelling identiteit

Geldend van 01-10-1997 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 7 augustus 1997 tot aanwijzing van het identiteitsbewijs geprivilegieerden als document voor de vaststelling van de identiteit van personen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht;

Besluit:

Het identiteitsbewijs geprivilegieerden als bedoeld in de regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 augustus 1997, nr. DJZ/BR 902/97, wordt aangewezen als een document voor de vaststelling van de identiteit van personen.

De

Minister

van Justitie, a.i.

G. Zalm