Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opheffing van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-10-1997 t/m 30-12-2004

Opheffing van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende,

gelet op artikel 25 van de statuten van de stichting van 17 augustus 1981 en na overleg met CCOO, (c.q. rechtsopvolgers CCOO) en de Bestuursraad als genoemd in artikel 25, eerste lid, van de statuten van die stichting;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

De Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, gevestigd te ’s-Gravenhage en geregeerd door de statuten van 17 augustus 1981, wordt met ingang van 15 augustus 1997 ontbonden;

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

De liquidatie geschiedt door het College als genoemd in artikel 19 van de statuten van de stichting;

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

Een na de vereffening overblijvend voordelig saldo wordt overgeheveld naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappeijk Onderzoek te ’s-Gravenhage ten behoeve van onderzoek van het onderwijs;

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2004]

De archiefbescheiden als bedoeld in artikel 25, vijfde lid van de statuten van de stichting worden overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de datum waarop het is bekendgemaakt en werkt, voor zover nodig, terug tot 15 augustus 1997.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos