Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Faciliteitenregeling ROC-vorming 1997[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-01-1998 t/m 30-12-2004

Faciliteitenregeling ROC-vorming 1997

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, en artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 11 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 12. Terugvordering [Vervallen per 31-12-2004]

Een op grond van deze regeling toegekende bijdrage kan door de minister geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien:

  • a. aan de voorwaarden waarop de bijdrage is verleend niet of niet geheel is voldaan;

  • b. de ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag voor de bijdrage zou hebben geleid, of

  • c. de toekenning van de bijdrage anderszins onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten.

Artikel 13 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 14 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 15. Citeertitel [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Faciliteitenregeling roc-vorming 1997.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen