Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2011

Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997

De Minister van Financiën,

Gelet op het Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: de Minister van Financiën;

Inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;

Besluit: Besluit financieel verkeer strategische goederen 1996.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Vergunningen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit worden namens de Minister verleend door de Inspecteur.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Uit de vergunning dient te blijken dat deze namens de Minister is verleend.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

De Inspecteur is gehouden bij de toepassing van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 de aanwijzingen van de Minister op te volgen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

De Mandaatbeschikking Centrale Dienst In- en Uitvoer 1981 wordt ingetrokken.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1997.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm