Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 1997/1998[Regeling vervallen per 26-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003.]

Geldend van 01-07-1997 t/m 30-06-2003

Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 1997/1998

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 41, eerste lid, van de Huursubsidiewet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 26-03-2004]

De huursubsidie-uitgavennorm voor het subsidiejaar 1997/1998 bedraagt 106,7 procent.

Artikel 2 [Vervallen per 26-03-2004]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Huursubsidiewet in werking treedt.

’s-Gravenhage, 22 april 1997

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel