Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Arbeidsomstandighedenbesluit

Geldend op 06-08-2009


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

  's-Gravenhage, 15 januari 1997

  Beatrix

  De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  F. H. G. de Grave

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

  J. M. M. Ritzen

  De Minister van Binnenlandse Zaken,

  H. F. Dijkstal

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  A. Jorritsma-Lebbink

  De Minister van Justitie,

  W. Sorgdrager

  De Staatssecretaris van Defensie,

  J. C. Gmelich Meijling

  De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

  W. Kok

  Uitgegeven de vijfentwintigste februari 1997

  De Minister van Justitie,

  W. Sorgdrager