Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling geldsom visakten 1997[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-01-1997 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 1997: f 84,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 81,72 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 2,78.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 1997: f 16,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 13,85 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad 2,65.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1997.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen