Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Ziektewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Ziektewet, artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 3, tweede lid, onderdeel b van de Werkloosheidswet wordt als werkgever aangewezen de werkgever die zich ingevolge artikel 6, tweede lid, onderdeel b van de Wet op de loonbelasting 1964 als zodanig bij de inspecteur heeft gemeld.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 september 1991 nr. SZ/SV/W/91/4533 wordt met ingang van 1 januari 1997 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit met de daarbij behorende toelichting wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt op 1 januari 1997 in werking.

’s-Gravenhage, 17 december 1996

De Staatssecretaris voornoemd,

F.H.G. de Grave