Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 september 1991 nr. SZ/SV/W/91/4533 wordt met ingang van 1 januari 1997 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit met de daarbij behorende toelichting wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt op 1 januari 1997 in werking.

’s-Gravenhage, 17 december 1996

De Staatssecretaris voornoemd,

F.H.G. de Grave