Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, Bekostigingsbesluit WHW[Regeling vervallen per 01-12-2005.]

Geldend van 01-02-1997 t/m 30-11-2005

Besluit van 13 december 1996, tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 december 1996, nr. 96026966/6048, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel [Vervallen per 01-12-2005]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW, is 1 januari 1997.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven drie├źntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager