Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Kiesraad[Regeling vervallen per 11-02-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling van de hoogte van de vergoedingen per vergadering van de voorzitter en overige leden van de Kiesraad

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit;

Artikel 1 [Vervallen per 11-02-2006]

De voorzitter van de Kiesraad ontvangt een vergoeding per vergadering van € 136,13.

Artikel 2 [Vervallen per 11-02-2006]

De overige leden van de Kiesraad ontvangen een vergoeding per vergadering van € 102,10.

Artikel 3 [Vervallen per 11-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 1996

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm