Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 23-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

De in artikel 1, eerste lid, onderdelen a en b, genoemde bedragen zijn van toepassing op de eerste afgifte van een deel IA van een kentekenbewijs en op de afgifte van een deel IB van een kentekenbewijs.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink