Printen

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Wetstechnische informatie voor Artikel 34


Informatie geldend op 31-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2010

 

Vervallen

11-12-2008

Stb. 2009, 8

31227

14-06-2010

Stb. 2010, 225

01-09-2004

t/m 01-12-2001

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 287

29409

24-06-2004

Stb. 2004, 287

01-01-1997

 

Nieuwe regeling

29-11-1996

Stb. 1996, 590

24220

13-12-1996

Stb. 1996, 616


    Terug Printen