Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1997

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1997

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet:

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1997 in de periode van 1 januari tot en met 31 december acht gulden per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1997 en wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 25 november 1996

De

Minister

van Justitie,

J. van Ees