Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Financiële-verhoudingswet

Wetstechnische informatie voor Artikel 17b


Informatie geldend op 06-05-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit inburgering, artikelen: 7.15 , 7.5 , 7.6
  2. Financiële-verhoudingswet, artikel: 22
  3. Gemeentewet, artikel: 186
  4. Provinciewet, artikel: 190
  5. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikelen: 34a , 47a , 58a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Kaderwet LNV-subsidies , artikel: 4
  2. Kaderwet SZW-subsidies , artikel: 3
  3. Kaderwet VWS-subsidies , artikel: 3

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 07-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

23-02-2011

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2011, 4

32456

11-02-2011

Stb. 2011, 79

01-08-2008

 

Nieuw

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312