Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bedrag goedkeuring geldleningen Dienst Wegverkeer[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2012

Besluit vaststelling bedrag goedkeuring geldleningen Dienst Wegverkeer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 41, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag waarboven het aangaan of garanderen van geldleningen door de directie van de Dienst Wegverkeer, als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, goedkeuring behoeft van de Minister van Verkeer en Waterstaat, wordt vastgesteld op € 9.075.604,00.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling bedrag goedkeuring geldleningen Dienst Wegverkeer.

's-Gravenhage, 28 juni 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink