Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk voor rechterlijk ambtenaren[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 08-05-1996 t/m 31-12-2006

Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk voor rechterlijk ambtenaren

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

De regeling ’Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk’ is op de rechterlijk ambtenaren van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze met toelichting wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

’s-Gravenhage, 15 april 1996

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager