Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling aanwijzing ambtenaren der invoerrechten en accijnzen als controle-ambtenaren

Geldend van 06-04-1996 t/m heden

Warenwetregeling aanwijzing ambtenaren der invoerrechten en accijnzen als controle-ambtenaren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij de Warenwetregeling invoerverbod rundvlees en produkten van rundvlees uit het Verenigd Koninkrijk bepaalde zijn belast de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing ambtenaren der invoerrechten en accijnzen als controle-ambtenaren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers