Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik

Geldend van 01-03-1996 t/m heden

Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het biochemisch zuurstofverbruik, bedoeld in artikel 1.1., eerste lid, van de Wet milieubeheer, wordt bepaald onder omstandigheden die zijn gespecificeerd in NEN 6634, uitgave juni 1991.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1996.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 februari 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer