Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging van enige uitvoeringsregelingen

Geldend van 04-02-1996 t/m heden

Wijziging van enige uitvoeringsregelingen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965.]

Artikel V

De Uitvoeringsbeschikking belastingen van rechtsverkeer wordt ingetrokken.

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XI

Met betrekking tot gevallen waarin een S&O-vermindering heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 1995, blijven de bepalingen van artikel 1, tweede lid, onderdelen q en r, en hoofdstuk VA van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 van kracht naar de tekst zoals die luidde op 31 december 1995.

Artikel XII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I tot en met VII, die ter inzage worden gelegd op de Directie Wetgeving Directe Belastingen van het Ministerie van Financiën.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend