Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

Artikel 1

  • 1 De grondslag voor de gewezen zelfstandige en de echtgenoot wordt vastgesteld op: € 1.646,58.

  • 2 De grondslag voor de alleenstaande gewezen zelfstandige wordt vastgesteld op: € 935,33.

  • 3 De grondslag voor de alleenstaande gewezen zelfstandige, die met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, wordt vastgesteld op: € 1.271,48.

Artikel 1a

  • 2 Het eerste lid, onderdeel a, vervalt met ingang van 1 januari 2016.

  • 3 Het eerste lid, onderdeel b, vervalt met ingang van 1 januari 2017.

  • 4 Het eerste lid, onderdeel c, vervalt met ingang van 1 januari 2018.

  • 5 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1995

de

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina